Pieter-Bas Vos

Onderwerp: kinderen die geen eerlijke kans krijgen
Talenten: positief, succesvol, schaalbaar (disruptief)
Wereld-red-waarde: willen zien wat we gemeen hebben in plaats van wat tegenstellingen zijn 

Nummer:  10 

Tagged: