Thijs Kortmann

Onderwerp: ondervoeding, oorlog, vluchtelingen, armoede
Talenten: veel mensen bereiken, integer, luisteren, overwogen, opkomen voor mensen die dat niet voor zichzelf kunnen
Wereld-red-waarde: verdraagzaamheid, empathie, zelfreflectie
Nummer: 1 / 2 / 16