Aruna Hoofs

Onderwerp: kinderen in kansloze en/of erbarmelijke omstandigheden 
Talenten: authentiek, doen vanuit zijn
Wereld-red-waarde: bewustzijn, vertrouwen, resultaat
Nummer:  14 / 810 (met speldje) + 2 / 13