Hilde van Susante

Onderwerp: ontheemden in: Gaza / Oekraïne / AZC (Ter Apel) / Lesbos
Talenten: oprecht, kritisch, doet / confrontatie 
Wereld-red-waarde: eerlijkheid, oprechtheid, respect, vrolijkheid
Nummer:  3 / 5 / 10