Sophie Calicher

Onderwerp: angst, hart en woede (angst: de wereld vergaat en het boeit niemand, hart: onrecht bij kinderen, woede: positie van de vrouw)
Talenten: het verzamelen van meningen en ideeën als basis en voeding voor een ander, vernieuwend systeem
Wereld-red-waarde: echt luisteren en openstaan voor, en daardoor de vertaler en vervolgstap van andere invalshoeken.
Nummer: 5 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16