Dylan Woudt

Onderwerp: ellende zonder contact (zelfdoding, dierenleed, kinderleed, klimaatramp, Black Friday, mensen die niet open staan voor een gesprek)
Talenten: het gesprek voeren, lef tonen en aan de slag gaan 
Wereld-red-waarde: begrip, taal en openheid
Nummer: 3 / 4 / 11 / 14 / 16 / 17