Ewoud Meeuwissen

Onderwerp: kauwgom (überhaupt afval)
Talenten: de capaciteit om je ergens in te verdiepen, erover kunnen vertellen, mensen meenemen
 (gaan staan, vertegenwoordigen en anderen inspireren)
Wereld-red-waarde: leergierig, openstaan, verdraagzaamheid

Nummer:  11 / 12 / 1517 

Casper Maasdam

Onderwerp: onverschilligheid, geen rekening houden met anderen, aandacht voor onzin (schijnverdieping)
Talenten: scherp, échte aandacht voor mensen die hulp nodig hebben, kleine dingen doen die groots zijn. Zijn.
Wereld-red-waarde: verplaatsen in anderen, perspectief van de ander kunnen zien
Nummer:  4 / 16 / 17 

Dylan Woudt

Onderwerp: ellende zonder contact (zelfdoding, dierenleed, kinderleed, klimaatramp, Black Friday, mensen die niet open staan voor een gesprek)
Talenten: het gesprek voeren, lef tonen en aan de slag gaan 
Wereld-red-waarde: begrip, taal en openheid
Nummer: 3 / 4 / 11 / 14 / 16 / 17 

 

Casper Onnink

Onderwerp: extremisme, onderdrukking (vooral naar de dynamiek tussen man – vrouw), hoe creëer je échte gelijkheid
Talenten: eigen koers, wil om te veranderen, voor jezelf doen = voor de ander doen, richtingsgevoel
Wereld-red-waarde: inlevingsvermogen, gebruiken van empathie voor inzicht
Nummer: 5 / 6 / 10 / 17

Sandra Ahlers

Onderwerp: bombardementen, kindermishandeling, -misbruik, politiek ego-gewauwel
Talenten: vanuit het hart en oprecht zeggen wat er écht gezegd moet worden en (daardoor) grote stappen kunnen zetten, dan wordt het doelgericht, consistent en gaat het dwars door weerstand heen
Wereld-red-waarde: liefde & begrip en vragen blijven stellen
Nummer: 1 / 2 / 3 / 47 / 81012 / 14 / 1517 

Yaffa Jacobs

Onderwerp: Big problems that affect peoples lives (e.g. inequality, hunger, gun violence, war, fast fashion factories)
Talenten: Consistent, low key, honorable and backing up with scientific research
Wereld-red-waarde: empathy, respect and generosity
Nummer: 1 / 2 / 5 / 6 / 12 / 13 / 16 / 17 

Marieke Hoogstraten

Onderwerp: Weerloze kinderen en vrouwen
Talenten: Vanuit liefde, vrouwelijke energie en samen met de mannen
Wereld-red-waarde: Liefde, begrip en interesse
Nummer: 1 / 2 / 47 / 10 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 

Robert Hoogstraten

Onderwerp: Natuur en oorlogsgeweld
Talenten: Uitzoomen, analyse (positief & negatief), motiveren om te veranderen, ervaring
Wereld-red-waarde: Respect
Nummer: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17  (ja, echt allemaal)